Γενικοί, Ειδικοί και Πρόσθετοι Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ( Γενικοί όροι χρήσης ) αποτελούν μία σύμβαση μεταξύ του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας («Διαχειριστής Ιστοσελίδας», «Eμείς», «Eμάς») και εσάς («χρήστης», «εσείς», «εσάς»). Η Σύμβαση αυτή θέτει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της χρήσης σας της ιστοσελίδας iladder.gr και οποιοδήποτε άλλου προϊόντος της και υπηρεσίας της (συλλογικά, «Ιστοσελίδα» ή «Υπηρεσίες»).

Λογαριασμοί και Ιδιότητα Μέλους

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα και συμφωνώντας με αυτή την Σύμβαση εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 13 ετών. Αν δημιουργήσετε λογαριασμό σε αυτή την Ιστοσελίδα, είστε υπεύθυνος για να διατηρείτε την ασφάλεια του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν υπό την χρήση του λογαριασμού και όποια άλλη πράξη σε συνδυασμό με τον λογαριασμό αυτόν. Έχουμε την επιλογή, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε νέους λογαριασμούς πριν την σύνδεση τους και την χρήση των υπηρεσιών μας. Η χορήγηση λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει αμέσως να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένης οποιουδήποτε είδους βλάβης συνεπεία των πράξεων ή παραλείψεων αυτών. Υπάρχει η δυνατότητα από εμάς να ανασταλεί, απενεργοποιηθεί ή καταργηθεί ο λογαριασμός σας αν διαπιστώσουμε ότι παραβιάσατε οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης αυτής ή η συμπεριφορά σας ή το περιεχόμενο σας θα μπορούσε να βλάψει την υπόληψη ή την υπεραξία μας. Αν καταργήσουμε τον λογαριασμό σας για τους προηγούμενους λόγους, δεν μπορείτε να ξανά εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μας. Μπορούμε να θέσουμε φραγμό στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση και την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας για να αποτρέψουμε περεταίρω εγγραφές.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Αν και αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες, εμείς δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συνεταιρισμό, αιγίδα, στήριξη ή ένταξη με καμία από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εκτός αν συγκεκριμένα αναφέρεται σε αυτήν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση, και δεν εγγυούμαστε τις προσφορές από, οποιαδήποτε επιχείρηση ή άτομο ή για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πράξεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου. Θα πρέπει προσεκτικά να ελέγχετε τις νομικές δηλώσεις και τους όρους χρήσης οποιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία μεταφέρεστε μέσω της Ιστοσελίδας αυτής. Η χρήση οποιουδήποτε συνδέσμου εκτός της Ιστοσελίδας αυτής γίνεται με δική σας ευθύνη.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στην Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο της : (α) για οποιονδήποτε παράνομη πράξη; (β) για να προσελκυσθούν άλλοι ώστε να εκτελέσουν παράνομες πράξεις; (γ) για την παράβαση οποιουδήποτε νόμου, κρατικού κανονισμού, κανόνα ή τοπικής διάταξης; (δ) για την παράβαση ή την παραβίαση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων; (ε) για την παρενόχληση, κατάχρηση, προσβολή, βλάβη, συκοφάντηση, δυσφήμηση, υποτίμηση, τον εκφοβισμό και την διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκεία, εθνικότητα, φυλή, ηλικία, καταγωγή, ή αναπηρία; (ζ) για την υποβολή ψευδούς ή παραπλανητικής πληροφορίας; (η) για την μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου κακεντρεχή κώδικα που θα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να επηρεάσει την λειτουργικότητα ή την λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλης συσχετισμένης Ιστοσελίδας, άλλων ιστοσελίδων ή το Διαδίκτυο (θ) για την συλλογή ή την παρακολούθηση προσωπικών πληροφοριών τρίτων; (ι) για την αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, «ηλεκτρονικό ψάρεμα», την χρήση ψευδών λόγων ή κινήτρων, την ανάκτηση δεδομένων από ιστοσελίδες με σκοπό την χρήση τους σε ιστοσελίδες ευρετηρίου, την «απόξεση δεδομένων»;(κ) οποιαδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό; ή (λ) για την επέμβαση ή την ματαίωση χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συσχετισμένης Ιστοσελίδας, άλλων ιστοσελίδων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την χρήση σας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συσχετισμένης Ιστοσελίδας αν εντοπίσουμε παράβαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η Σύμβαση δεν μεταφέρει σε εσάς οποιοδήποτε πνευματική ιδιοκτησία η οποία ανήκει στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας ή τρίτα-μέρη, και όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα αυτών των ιδιοκτησιών θα παραμείνουν ( μεταξύ των μερών ) αποκλειστικά στον Διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας, είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα του Διαχειριστή Ιστοσελίδας ή των δικαιοπάροχων του Διαχειριστή Ιστοσελίδας. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας ή τις Υπηρεσίες μας ίσως να είναι τα εμπορικά σήματα τρίτων-μερών. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας και των Υπηρεσιών μας δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια για να αναπαράγετε ή να τα χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα του Διαχειριστή Ιστοσελίδας ή τρίτων-μερών.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας, οι συνεργάτες, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, εκπρόσωποι, προμηθευτές ή δικαιοπάροχοι της δεν θα είναι υπεύθυνοι για (α): οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, ποινική ή επακόλουθη ζημία ( συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, ζημίες για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, φήμη ή πελατεία, χρήση περιεχομένου, επιρροή σε εργασία, παρέμβαση εργασίας, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια εργασιακών ευκαιριών ), όπως και να έχουν προκληθεί, υπό οποιαδήποτε θεωρία περιορισμού ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, συμβόλαιο, αδικοπραξία, εγγύηση, παραβίαση υποχρεωτικών καθηκόντων, αμέλεια ή οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση, ακόμα και αν ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας είχε ενημερωθεί για την δυνατότητα τέτοιων ζημιών ή ακόμα αν μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημίες.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προφυλάσσετε τον Διαχειριστή Ιστοσελίδας, τους συνεργάτες, διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και εκπροσώπους της από κάθε μορφή υποχρεώσεων, ζημιών, εξόδων, συμπεριλαμβανομένου εύλογου κόστους νόμιμου εκπροσώπου, και εξόδων που απορρέουν ή προκύπτουν από ισχυρισμούς, πράξεις, διαφορές τρίτων ή απαιτήσεις εναντίων τους ως αποτέλεσμα ή σε συσχετισμό με το Περιεχόμενο σας, την χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας ή λόγο εκούσιου παραπτώματος από πλευρά σας.

Διαχωρισμός

Το σύνολο των δικαιωμάτων και περιορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτή την Σύμβαση μπορεί να ασκηθεί θα εφαρμόζεται και θα είναι δεσμευτικός μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο και προορίζονται να περιορίζονται στο βαθμό που χρειάζεται ώστε να μην καθιστούν αυτή την Σύμβαση παράνομη, άκυρη, ή ανεφάρμοστη. Αν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα διάταξης αυτής της Σύμβασης θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο από το αρμόδιο τακτικό δικαστήριο, η πρόθεση των μερών είναι πως οι εναπομείνασες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα αποτελέσουν την Σύμβαση τους με σεβασμό στην παρούσα Σύμβαση, και όλες οι εναπομείνασες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Επίλυση διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την ισχύ, εκτέλεση και ερμηνεία του παρόντος εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε ανωτέρω διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, κατά παρέκταση, τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κ.λπ..

Έπαθλα

Το iladder.gr έχει το δικαίωμα να αποστείλει οποιουδήποτε είδους δώρο προκύπτει από διαγωνισμό που έχει διοργανώσει κλπ. εντός 90 ημερών από την λήξη του διαγωνισμού αυτού.

Αλλαγές και Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Σύμβαση ή τις πολιτικές της σχετικά με την Ιστοσελίδα και της Υπηρεσίες της οποιαδήποτε στιγμή, οι οποίες αλλαγές καθίστανται οριστικές με την ανάρτηση της ανανεωμένης έκδοσης αυτής της Σύμβασης στην Ιστοσελίδα. Όταν το πράξουμε αυτό, θα αναθεωρήσουμε την ανανεωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά από τέτοιου είδους αλλαγές θα συνιστά την συναίνεση σας στις αλλαγές αυτές.

Αποδοχή των Όρων

Επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε αυτή την Σύμβαση και συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης της. Χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτή τη Σύμβαση. Αν δεν συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους αυτής της Σύμβασης, δεν σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να καταλάβετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη Σύμβαση ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με αυτήν, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο info@inspot.gr.


Αυτό το έγγραφο ανανεώθηκε στις 24 Μαρτίου 2020.